زندگی هدیه‌ای است در دستان شما که موظفید به بهترین شکلِ ممکن از آن بهره ببرید.
کافیه قبول کنید که می‌تونید.
در پستی‌ و بلندی‌های روزگار یاد می‌گیرید رشد کنید. زمین می‌خورید و از نو بلند می‌شید.
هر تجربه، خواه خوب و دلپذیر باشه و خواه تلخ و جان‌فرسا، شما را بزرگ و بزرگ‌تر می‌کنه.  بر اسب چموش زندگی سوار بشید؛ اون شما را از جایی به جای دیگه می‌بره. گاهی خیلی سخت خواهد گذشت، اما مطمئن باشید پشیمان نخواهید شد.
دم را غنیمت بشمارید در حال زندگی کنید  و تلاش‌تون این باشه که زندگی را با تک‌تک سلول‌های خود احساس کنید.