ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

نون سوگند به قلم و آنچه مى ‏نويسند

مطلبی برای این موضوع نوشته نشده است

مطالب جدید

جستارها