ابتدا اندیشیدن، آنگاه نوشتن 

و هنگامی که افکار بزرگ به جستارهایی برای خواندن دگرگون شوند، تحولی عظیم، کوچک‌ترین جزء بدیهیات خواهد بود.

به مکانی که کلمات متولد می‌شوند خوش آمدید.


از دسته‌بندی زیر برای دسترسی به موضوعات اصلی استفاده کنید:


هر کسی نوشتاری می‌نویسد و قلم بهانه‌ای است برای ثبت بودن‌ها و نبودن‌ها. به راستی چه زیباست اندیشه‌ای که در مقابل قلم تعظیم می‌کند و واژه‌هایی که در خدمت بیان حق برآید...


در شبکه‌های اجتماعی، به خانواده (Mega Think) بپیوندید:


برای برقراری ارتباط کتبی، ایمیل زیر پل ارتباطی رسمی وبسایت است:

megathink@outlook.com