ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

نون سوگند به قلم و آنچه مى ‏نويسند

The Effect of Brand Anthropomorphism on Customers’ Behavior (Case Study: Ofogh Kourosh Chain Stores Brand)


این مقاله با موضوع تأثیر انسان سازی برند بر رفتار مشتریان نگاشته شده است که کاربرد زیادی در بازاریابی نوین دارد.
  • ۰ نظر

    Tactical Management Method on Challenges of Financial Management in Small and Medium-Sized Enterprises


    این مقاله با موضوع روش مدیریت تاکتیکی چالش های مدیریت مالی در شرکت های کوچک و متوسط نگاشته شده است.
  • ۰ نظر

    مطالب جدید

    جستارها