بهار و روزهای زیبای اش که فرا می‌رسد، نطق آدم باز می‌شود. ناخودآگاه دست به قلم می‌بری تا حال دلت را بیان کنی. من هم از این حس و حال خوش مستثنی نبودم و یک فنجان یادداشت گرمی را به قلم تحریر درآوردم.